Zwroty

Klient, który dokonał zakupu w sklepie internetowym ma prawo odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie pisemne, przed upływem 10 dni od daty odbioru przesyłki.

Od dnia złożenia ww. oświadczenia o odstapieniu od umowy Klient ma kolejne 10 dni na zwrot towaru do sprzedawcy. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Zwrot towaru uznaje się za ważny, jeśli towarzyszy mu pisemne potwierdzenie odbioru przez sprzedawcę. Sklep dokonuje zwrotu pieniędzy kupującemu nie później niż 10 dni od momentu otrzymania zwracanego towaru (domyslnie zwrot realizowany jest tą samą drogą, która Klient dokonywał płatności).Reklamacje

Klient ma prawo przed odebraniem przesyłki kurierskiej w obecności kuriera sprawdzić stan przesyłki w celu stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń lub ubytków mających miejsce w czasie transportu oraz zażądać sporządzenia protokołu szkodowego, jeżeli istnieje taka potrzeba.

O jakichkolwiek reklamacjach wynikających z innych przyczyn należy poinformować obsługę sklepu internetowego drogą elektroniczną lub telefoniczną. Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, numer rachunku/faktury będącego dowodem zakupu oraz opis przedmiotu reklamacji.

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty ich skutecznego zgłoszenia.